El centre

La Clínica Bofill inaugura un centre d’atenció sanitària a Platja d’Aro per tal de cobrir i millorar l’atenció privada de la Costa Brava.

El centre està dotat de 8 consultoris, 3 box d’urgències, 1 sala de cures, 1 sala de radiologia, 1 sala d’analítiques, 3 sales d’espera i una sala VIP.

Treballem per les principals mútues i assegurances de salut privada i a nivell privat.

Els objectius de la Clínica Bofill Costa Brava:

  1. Apropar-nos al nostre pacient. Un 15% dels nostres pacients són de la zona del Baix Empordà.
  2. Donar servei mèdic de qualitat privat a estrangers residents a la zona.
  3. Donar servei mèdic a les persones que arriben a la Costa Brava de vacances.
  4. Oferir productes de benestar i salut que ens proporcionen valor afegit i que contribueixen a la nostre diferenciació.Medicina i més enllà