Programa FQL (For Quality Life)

BENESTAR I SALUT

Medicina i més enllà

Adreçat a facilitar, millorar i incrementar la qualitat de vida de les persones, treballant les àrees mèdiques, psicològiques i nutricionals que el pacient, conjuntament amb el facultatiu, consideri necessàries.

A través del programa FQL aconseguim maximitzar els beneficis d’una qualitat de vida integral i, consegüentment, el benestar global i subjectiu de la persona.

Estudi fisiològic i genètic

Estudi dels paràmetres fisiològics. Examen de valoració general per determinar l’adequat funcionament dels principals òrgans i sistemes: cardiovascular, respiratori, endocrí, digestiu, urinari i neuronal. També es faran les proves genètiques tenint en compte la història mèdica pròpia i familiar de la persona per determinar els paràmetres genètics que calgui analitzar. Algunes d’aquestes proves es refereixen a la predisposició genètica a patir algun tipus de tumor, problemes digestius, Alzheimer, etc.

Estudi nutricional

Es realitza l’estudi dels hàbits d’alimentació, les incompatibilitats, la interacció amb possibles malalties, les quantitats en la ingesta, com es fa la ingesta, etc. S’estudien les propostes de canvi d’hàbits tenint en compte les preferències de la persona. També s’avaluen els hàbits d’activitat física. Es realitza un estudi antropomètric.

Estudi psicològic

L’avaluació psicològica del pacient té com a objectiu identificar aquells aspectes implicats en el concepte de qualitat de vida relacionada amb la salut física, mental, emocional, etc. Consisteix en la percepció de la salut declarada pel pacient, particularment de les dimensions mentals i socials. Per això fem un estudi/anàlisi complet sobre diferents aspectes:

  • Factors socials
  • Relacions familiars
  • Capacitats cognitives
  • Trets de personalitat, temperament i caràcter
  • Estat emocional
  • Estrès psíquic i crisis

El resultat

Amb les conclusions provisionals d’un primer informe es convoca una sessió conjunta: metge, psicòloga, nutricionista i la persona responsable de la coordinació i direcció del programa.

Posteriorment es redacta l’informe definitiu amb les conclusions i orientacions que els professionals consideren òptimes per al seu benefici. L’informe li presentarà la direcció del programa FQL i es determinen aspectes com possibles seguiments, revisions, consultes d’especialistes, noves visites al programa, possibles ajudes tècniques, etc. En cas de considerar-ho necessari, d’acord amb el resultat de les proves, se’l derivarà a un programa específic.