Conviure amb la diabetis

26 d’octubre de 2009 · Clínica Bofill

La diabetis és una malaltia freqüent que es caracteritza fonamentalment per un excés de glucosa a la sang.


La glucosa és un sucre d'utilitat per a totes les cèl·lules de cos, com a font d'energia per dur a terme processos vitals. Per tal que la glucosa, que circula per la sang i que obtenim dels aliments, pugui ser usada per les cèl·lules, cal l'ajut d'una substància anomenada insulina, produïda per un òrgan anomenat pàncrees.

Si el pàncrees no produeix tota la insulina que l'organisme necessita, la glucosa no penetra en les cèl·lules i s'acumula en la sang; llavors apareixen símptomes com l'aprimament, malgrat la sensació de tenir gana, el fet de menjar més de l'habitual, d'orinar en més quantitat del normal i més vegades al dia, una sensació de set intensa que fa que es begui una gran quantitat de líquid; a tot això es pot afegir un cansament intens. Davant d'aquests símptomes cal consultar immediatament el metge.

És important remarcar que aquesta malaltia és crònica. Per tal de retardar i minvar les nostres complicacions que pot tenir per a la nostra salut cal fer-ne un gran control i per aconseguir-ho cal seguir les recomanacions següents:

Pes

Cal vigilar-lo periòdicament i intentar d'ajustar-lo al pes ideal, segons l'edat, el sexe i l'alçada. Mantenir un pes adequat és, doncs, primordial.

Compte amb els peus

Els peus són una part delicada de l'anatomia del diabètic: qualsevol lesió, per petita que sigui, pot donar lloc a trastorns greus. Cal revisar-los cada dia, tenir una bona higiene i consultar l'equip sanitari, tot seguint els seus consells.

Autocontrol

Saber un conjunt de tècniques per conèixer el nivell de glucèmia és fonamental per assegurar-ne un bon control. El metge us indicarà el tipus de control que podeu fer en el domicili, (freqüència, horari i modificació del tractament segons els resultats).

És recomanable anotar els valors obtinguts en el carnet del diabètic i portar-lo en el moment de la consulta.

Dieta

Cal que sigui l'adequada al pes, a l'activitat física i al tractament que faci el diabètic.

Ha de ser al més variada possible, cal repartir equilibradament els aliments al llarg del dia i evitar passar llargues estones sense menjar.

Compte amb els ulls

Els ulls són, en el diabètic, un òrgan afectat sovint. Per tal de prevenir-ne les complicacions o posar-hi tractament, si s'han produït, cal que el diabètic revisi els seus ulls almenys un cop a l'any.


Exercici físic

Una activitat física adequada ajuda a controlar els nivells de glucosa a la sang. L'exercici físic ha de ser l'adient per a la nostra condició física, l'edat i el tipus de tractament.

S'ha de fer regularment (cada dia si és possible), tot evitant exercicis poc habituals i excessius.

Conveniència d'associar-se

Compartir informacions i dubtes, i assessorar-se convenientment, és fonamental per conèixer la malaltia i millorar la qualitat de vida. Pertànyer a una associació de diabètics pot ajudar molt.

Informació extreta del Departament de Sanitat i Seguretat social de la Generalitat de Catalunya

Altre Infomació:

Alimentació i diabetis

Com viure amb la diabetis tipus 1

Informació bàsica sobre la diabetis