El peu diabètic

17 de setembre de 2018 · Sra. Planas Riera, Esther

La diabetis és una malaltia crònica cada vegada més freqüent en la nostra societat. Un mal control la diabetis pot provocar diferents complicacions que poden afectar el ronyó, la vista o el peu, i incrementar la malaltia cardiovascular.

La neuropatia diabètica és una de les complicacions de la diabetis, que es caracteritza per una pèrdua de la sensibilitat als peus.

Aquest, juntament amb altres factors de risc com ara un nivell alt de glucosa en sang, la mala circulació arterial i el sobrepès, fan que hi hagi un alt risc de patir una úlcera plantar.

DIAGNÒSTIC DEL PEU DIABÈTIC:

  • Cribratge de la sensibilitat dels peus. Si un pacient no té sensibilitat o la té disminuïda és motiu d’alarma per saber que cal visitar el podòleg amb freqüència per tal de controlar el risc de patir lesions als peus i no adonar-se’n, ja que no nota el dolor.
  • Així mateix, les callositats plantars provocades per un mal suport plantar i les lesions provocades per un calçat inadequat en un pacient diabètic amb poca o nul·la sensibilitat són un dels principals motius d’úlcera en el peu.
  • Un estudi biomecànic de la petjada ens determina quines són les zones de màxima pressió a la planta del peu, i les podrem corregir per tal d’evitar les callositats i les úlceres.
  • L’estat de la circulació és molt important, per això es recomana sempre una visita al cirurgià vascular. Una circulació arterial correcta afavorirà sempre la cura de qualsevol ferida.

Per evitar complicacions, és de vital importància prevenir i tractar les lesions dels peus en pacients diabètics. El tractament del peu diabètic l’ha de realitzar un equip multidisciplinari format per l’endocrí, el cirurgià vascular, el podòleg i el traumatòleg, entre d’altres.

Un 80% de les lesions als peus en pacients diabètics són per causa del calçat inadequat i la mala cura dels peus.

 CONSELLS I RECOMANACIONS

  • Anar al podòleg periòdicament és molt important per avaluar el grau de risc (cribratge neuroisquèmic) i donar els consells més adequats per a cada situació.
  • Un pacient diabètic amb peu de risc cal que utilitzi un tipus de calçat ample, sense costures interiors i amb la pala de Lycra.
  • Cal hidratar-se la planta del peu amb cremes adequades per tal que no es clivelli la pell.
  • No convé utilitzar mai callicides.
  • Les ungles s’han de tallar rectes.