Ecografia Doppler

L’Ecografia Doppler és una varietat d'ecografia en la qual, emprant ultrasons i l'efecte Doppler, permet avaluar les ones de velocitat de flux de certes estructures del cos, en general vasos sanguinis i que són inaccessibles a la visió directa. La tècnica permet situar si el flux és en direcció cap a la sonda o si s'allunya d'ella, així com la relativa velocitat d'aquest flux. Mitjançant el càlcul de la variació en la freqüència del volum d'una mostra en particular, per exemple, el d'un flux de sang en una vàlvula del cor, es pot determinar i visualitzar la seva velocitat i direcció.