Reumatologia

Especialitat centrada en el tractament de malalties inflamatòries cròniques d’origen principalment immunològic.

La reumatologia és una especialitat mèdica dedicada als trastorns mèdics (no quirúrgics) de l'aparell locomotor i del teixit connectiu, que abasta un gran nombre d'entitats clíniques, conegudes en conjunt com "malalties reumàtiques" a les que s'hi sumen un gran nombre de malalties d'afectació sistèmica: les connectivopaties. Els reumatòlegs (especialistes en reumatologia) tracten principalment als pacients amb entitats clíniques d'afectació que malmeten generalment a les articulacions, ossos, músculs, tendons, etc., i fins i tot malalties amb expressió sistèmica.