Urologia

Els especialistes de reconegut prestigi, que realitzen la seva activitat mèdica i quirúrgica a la Clínica Bofill, posen a la seva disposició les mes modernes tècniques en el camp de la Urologia. L’ús del laser, la radiofreqüència i la crioteràpia representen avanços espectaculars en la cirurgia urològica que proporcionen tractaments mes efectius, reduint el nivell d’agressió i millorant la posterior recuperació del pacient.